Všeobecné podmienky pre ubytovateľov
 

Informácie pre prevádzkovateľov zariadení v cestovnom ruchu


Vážení prevádzkovatelia rekreačných objektov.

Trendy poslednej doby naznačujú, že v poslednej dobe je stále väčší záujem o domácu rodinnú rekreáciu, hlavne v oblastiach bohatých na prírodné krásy, termálnych kúpalísk, lyžiarskych stredísk, turistických lokalít, pamätihodností ale aj iných. Preto Vám naša reklamná a propagačná agentúra (ďalej RA) ponúka spoluprácu ohľadne prenájmu Vašich objektov vhodných na rekreáciu pre klientov, ktorí chcú stráviť príjemnú rodinnú dovolenku v spomínaných oblastiach Slovenska a zvýšiť Vám tak obsadenosť voľných termínov vo Vašich objektoch. Stále viac majiteľov objektov – ako chaty, chalupy, drevenice a pod. prenajíma svoje objekty za účelom vylepšiť si finančnú situáciu a tak riešiť aj financovanie rekonštrukcií, opráv a nákladov na prevádzku svojich objektov. Naša internetová RA CABONATOUR vezme do ponuky chaty, chalupy, drevenice, turistické chaty a ubytovne , penzióny, rekreačné domy, wellness a pod. Vami ponúknuté zariadenia ponúkame prostredníctvom internetového obrázkového katalógu, v tlači, internete a pod.

Pre tých majiteľov hlavne chát, chalúp, dreveníc a podobne, ktorí začínajú prenajímať si dovoľujeme dať niekoľko rád a informácií ako prenajímať. Touto otázkou sa zaoberá veľa majiteľov rekreačných objektov. Vychádzame z dlhoročných skúseností, ktoré máme sami ako rekreanti, správcovia a aj majitelia vlastných rekreačných zariadení.


Exteriér - pre deti hojdačka, pieskovisko s hračkami, šípky a pod. Ohnisko z dostatočným množstvom dreva alebo aspoň minigril, drevený alebo plastový nábytok by malo byť samozrejmosťou. Pri luxusnejších objektoch vonkajší krb, altánok, bazén a pod.


Interiér - samozrejmosťou je studená a teplá voda. Kuchyňa – chladnička s výparníkom, sporák s rúrou, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, podľa počtu osôb dostatok tanierov plytkých aj hlbokých, poháre, hrnčeky, príbory, naberačky, varechy, čistiace prostriedky na riad, mycia hubka, utierky a pod. Sociálne zariadenie - mydlo, toaletný papier a prostriedky na upratovanie (metla, mop, handry a pod.).Pri luxusnejších objektoch detská jedálenská stolička, umývačka riadu, kávovar, sendvičovač, hriankovač a pod. V luxusnejších objektoch aj automatická pračka, fén, sušiak na prádlo a nočník pre dieťa. Spoločenské miestnosti - samozrejmosťou FTV, rádio. Pri lepšie, alebo luxusnejších objektoch – satelit, CD, DVD, spoločenské hry, krb, stolný tenis, stolný futbal a pod. Spálňa – samozrejmosťou je posteľné oblečenie, skriňa, nočná lampa a nočný stolík. U lepších objektov FTV, rádio s CD, detská postieľka a samozrejme oblečené paplóny a vankúše.

Klientom by v objekte mal byť k dispozícii vysávač a základné informácie o dôležitých telefónnych číslach na zdravotnú službu, hasičov a políciu. Taktiež informácie o najbližších vzdialenostiach a miestach ako  potraviny, reštaurácia, autobusové a vlakové spojenie, prírodné a kultúrne zaujímavosti (termálne kúpaliská, rybolov, jaskyňa, hrad a pod.). Taktiež možnosť lyžovania a športového vyžitia (golf, jazda na koni a pod.)

Veľa klientov privíta aj zapožičiavanie bicyklov, člnu, kajak a pod. Myslíme si, že nie je celkom korektné voči klientom, keď si ubytovatelia na mieste ešte inkasujú ďalšie poplatky ako napr. poplatok za energie, drevo na kúrenie, detskú postieľku, stolný tenis, kajak, bicykle, za zviera a pod. Výnimkou je daň za ubytovanie. Toto sú tzv. „skryté poplatky“ , na ktoré klienti často poukazujú. Tieto služby by mali byť zakalkulované v cene prenájmu. Výnimkou sú zvlášť platby za energie v zimnom období. Pri tých zariadeniach, v ktorých je možnosť pripojenia sa na internet by tieto služby mali byť tiež zdarma. Preto tieto skutočnosti treba pravdivo uviesť v dotazníku pri pridávaní objektu do našej ponuky. Z bezpečnostných dôvodov doporučujeme mať v objekte aspoň jeden hasičský prístroj a klient by mal mať kľúče od elektrickej rozvodnej skrini, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti mohol vypnúť elektrický prúd a taktiež kľúče od hlavného uzáveru plynu a hlavného prívodu vody. Pokiaľ máte objekt vybavený mrežami na vchodových dverách, kľúče od zámkov na mrežiach klientovi nedávajte. Taktiež doporučujeme si objekt poistiť u niektorej z komerčných poisťovní hlavne na živelné udalosti a krádež. Na požiadanie Vám poistenie môžeme zabezpečiť v našej zmluvnej poisťovni bez nároku na odmenu za sprostredkovanie. Upovedomujeme Vás, že podľa právnych noriem ste povinný viesť si „knihu ubytovaných“ a evidovať v nej osoby ktoré sú u Vás ubytované, za ktoré musíte platiť daň z ubytovania príslušnému obecnému, alebo mestskému úradu. Informácie o výške poplatku Vám podajú na príslušnom obecnom, alebo mestskom úrade v katastri, ktorého je objekt.

Ako vidíte nejdeme cestou iba strohých informácii pre ubytovateľov, ale snažíme sa zúročiť naše doterajšie skúsenosti s prenájmom a touto formou Vám poradiť, aby Vaše objekty boli pre klientov zaujímavejšie, lákavejšie a preto aj obsadzovanejšie. Na záver našich informácií a rád ešte jeden poznatok. Veľmi milé gesto je, keď pri príchode ubytovateľ klientov privíta s fľašou vína na stole, pre deti nejakú sladkosť, alebo ovocie a samozrejmosťou by malo byť popriať klientom príjemný pobyt.


RA CABONATOUR a prevádzkovateľ sa zaväzujú vzájomne sa pravdivo informovať a bezodkladne upovedomiť druhú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na rozsah, kvalitu, alebo aj plnenie za tieto služby. Strana, ktorá by utrpela ujmu z porušenia týchto povinností, má právo na plnú náhradu preukázateľnej škody zo strany, ktorá škodu spôsobila.

RA nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú klientmi RA na ubytovacom zariadení ani za iné škody.

Prevádzkovateľ zodpovedá za technický a hygienický stav rekreačného objektu v súlade s aktuálnymi právnymi normami. Ďalej zodpovedá za vybavenosť objektu a ponuku služieb, ako je uvedené v ponuke RA podľa ním zadaných informácii.

RA CABONATOUR má právo vyradiť z prezentácie akýkoľvek objekt a bezodkladne o tom informuje prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má oprávnenie vyberať od klientov pri ich nástupe na pobyt vratnú kauciu, RA doporučuje ubytovateľom použiť preberací a odovzdávací protokol, ktorý klient po obhliadke podpíše a na ktorom bude uvedená aj výška kaucie. Máme na mysli hlavne také zariadenia ako chaty, chalupy, drevenice a pod. V prípade zistenia, že klient spôsobil škodu na ubytovacom zariadení mu ubytovateľ odráta z kaucie výšku škody. V prípade bezškodového pobytu bude kaucia klientovi vrátená v plnej výške. Prevádzkovateľ má povinnosť dať klientovi potvrdenie o prijatí výšky kaucie a rekreačného poplatku.


Vážení prevádzkovatelia rekreačných objektov. Ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s našou RA prosíme zaregistrujte Váš objekt prostredníctvom on-line formuláru do našej databázy podľa predtlače a zašlite nám podľa možností čím viac fotografií z Vášho objektu (interiér aj exteriér) a taktiež z okolia Vášho ubytovacieho zariadenia (výhľad, jazero, turistická zaujímavosť a pod.). Fotografie zhotovte a zasielajte vo formáte JPEG a foťte na čo najmenej pixelov (0,3) používa sa pre e-mail a web. Môžete nám poskytnúť aj adresu webovej stránky, kde si môžeme fotografie sami stiahnuť. Fotografie nám môžete poslať aj na CD. Ak máte len klasické fotografie, môžete nám ich poslať poštou. Prosím vyvarujte sa takých záberov, ako je otvorený poklop na WC, čistiace prostriedky v sociálnom zariadení, v kuchyni utierky, handry, veci osobnej potreby a pod. Na záberoch z ubytovacieho zariadenia by tiež nemali byť osoby. Spálňové priestory nafoťte s ustlanými a oblečenými paplónmi a vankúšmi. Pre krajšie a ostrejšie farby na fotografiách je vhodné pozapínať všetky svetlá. V prípade, že nemáte možnosť nafotiť Vaše ubytovacie zariadenie na požiadanie môžeme Váš objekt navštíviť a zrealizovať fotodokumentáciu my. Po odoslaní registrácie Vášho objektu spracujeme Vašu ponuku a v čo najkratšom termíne zaradíme do ponuky. O zaradení do ponuky Vás budeme informovať. Na Vaše požiadanie prevedieme akékoľvek zmeny vo Vašej prezentácii. Objekty ponúknuté bez fotodokumentácie nemôžeme akceptovať.

Vážení prevádzkovatelia, veríme, že Vás naša ponuka na spoluprácu s Vami zaujala. Pre tých prevádzkovateľov, s ktorými bude spolupráca korektná a bezproblémová ponúkame ako bonus a to 10% zľavu za pobyt v našich rekreačných zariadeniach na termálnych kúpaliskách.


Prehlasujem, že som si prečítal a porozumel týmto informáciám. Prehlasujem, že dávam súhlas k tomu , aby RA spracovala moje osobné údaje iba za účelom poskytovania spomínaných služieb a pre interné potreby RA. Osobné údaje klientov, ale i prevádzkovateľov nebudú zverejňované tretím osobám. Ďalej prehlasujem, že súhlasím so zaradením môjho objektu do ponuky RA CABONATOUR a pravdivo som uviedol všetky informácie o mojom zariadení a zaslal reálne fotografie objektu a jeho okolia. Zaväzujem sa RA CABONATOUR, že pri zmenách zariadenia a jeho okolia budem RA promptne informovať.


Želáme Vám veľa spokojných klientov.