Obch.podmienky
 

Obchodné podmienky

Internetovej reklamnej a propagačnej agentúry CABONATOUR


Úvod

Prosíme pozorne si prečítajte nasledujúce obchodné podmienky portálu www.cabonatour.sk Internetová reklamná agentúra CABONATOUR sa špecializuje na reklamu a propagáciu rekreačných, ubytovacích ale aj iných zariadení v cestovnom ruchu, napr. hrady, zámky, múzeá a pod. na Slovensku. Na našej webovej stránke nájdete všetky kategórie rekreačných zariadení a lokalít v Slovenskej republike. Záujemcom (ďalej klientom) o rekreačné pobyty na Slovensku ponúkame možnosť si promptne a jednoducho rezervovať pobyty on-line, cez formulár alebo telefonicky priamo u prevádzkovateľov rekreačných zariadení. Obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľmi rekreačných zariadení a reklamnou agentúrou (ďalej RA). Obchodné podmienky sú pre obidve zúčastnené strany záväzné a so záväznou objednávkou (viď bod 1.) nadobúdajú povahu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. RA nie je sprostredkovateľom pobytov medzi prevádzkovateľmi a klientmi. Nie sme cestovná kancelária ani agentúra. 


Kategorizácia a špecifikácia objektov:

 1. chata - samostatný objekt, väčšinou sa prenajíma v celku

 2. chalupa - samostatný objekt, väčšinou pôvodný dedinský rodinný dom prestavaný na rekreačné účely

 3. drevenica – štýlový rekreačný objekt prispôsobený na rekreáciu

 4. turistická chata (ubytovňa) – nižší štandard, ubytovania po lôžkach prípadne izbách. Sociálne zariadenia sú väčšinou spoločné na chodbách

 5. chatová osada – je ubytovacie zariadenie kde ubytovať sa dá len v objektoch prevádzkovateľa.

 6. kemping - je ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje rekreantom ubytovať sa vo vlastnom zariadení (stan, karavan a pod.), alebo aj v objekte prevádzkovateľa (chata, bungalov) , ktoré sú v areály kempingu. Poskytuje klientom základné hygienické vybavenie, možnosť stravovania a iné služby v rozsahu príslušnej triedy.

 7. penzión – ubytovanie po izbách, väčšinou možnosť objednať si stravu, minimálne 5 izieb a maximálne 4 stále lôžka na jednej izbe

 8. rekreačný dom – väčšinou celý k prenájmu. Klasický rodinný dom prenajímaný za účelom rekreácie.

 9. privát – ubytovanie v oddelenej časti domu, v ktorom býva aj majiteľ. Väčšinou sa jedná o samostatnú bytovú jednotku s vlastným vchodom

 10. hotel – prenájom po izbách, možnosť objednať si stravu

 11. apartmán – je súbor dvoch alebo viacerých miestností. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti, súčasťou musí byť sociálne zariadenie a kuchynka.

 12. apartmánový dom – je zariadenie, ktoré sa skladá z viacerých apartmánov. Má vlastné parkovacie priestory.

 13. horský hotel – je určený na športovo - rekreačné pobyty. Spravidla je hotel umiestený v ťažšie prístupnom teréne niekde bez priameho napojenia na cestnú sieť.

 14. Garni hotel – je využívaný hlavne pre krátkodobé pobyty. Ubytovaným poskytuje služby ako pre príslušnú triedu hotela ale s obmedzeným rozsahom stravovania. Podáva spravidla len raňajky.

 15. šport hotel – zariadenie poskytujúce ubytovanie ale aj iné služby so zameraním sa hlavne na športovú klientelu. Väčšinou sa orientujú na business klientelu. V zariadení je fitnes, masérske služby, bazén, sauna, solárium, kozmetička a pod.

 16. motel – ubytovacie zariadenie, ktoré je spravidla pri hlavných cestách a diaľniciach. Zabezpečuje parkovanie vozidiel v areály.

 17. botel- ubytovanie hotelového typu v trvalo zakotvenej lodi, ktorá má viac ako 10 kajút.

 18. wellness – moderné ubytovanie a relaxačné zariadenie, ktoré sa zaoberá o klientovo fyzické a duševné zdravie. V svojej ponuke má široké spektrum služieb od bazénov cez viacero druhou sáun, masáží a podobne.

 19. kúpele – sú zariadenia poskytujúce zdravotnícke , ubytovacie a stravovacie služby. V týchto zariadeniach sa využívajú prírodné liečivé zdroje (vody, plyny, peloidy) na poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti.

1. Objednávky

Reklamu a propagáciu Vašich zariadení je možné objednať si písomne alebo elektronickou poštou cez formulár na našej webovej stránke. RA objednávku klienta písomne potvrdí a pošle vyúčtovanie za reklamu.


2. Ceny a spôsoby úhrady

Cena za reklamu je uvedená na webovej stránke www.cabonatour.sk. Po zaregistrovaní zariadenia klientom cez formulár alebo iným spôsobom RA pošle zálohovú faktúru za reklamu. Po jej uhradení bude zariadenie zverejnené v čo najkratšom možnom čase na webovej stránke www.cabonatour.sk a následne na to Vám bude zaslaná faktúra – daňový doklad.

Platby za služby sa realizujú v slovenskej mene.

 

3. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo

Byť pravidelne informovaný RA o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe.

Využívať objednané a zaplatené služby v zmysle obchodných podmienok RA.


Povinnosti prevádzkovateľa

Včas uhradiť dohodnuté poplatky.

Dodržovať obchodné podmienky.


4. Práva a povinnosti RA

RA má právo

Upravovať text zadanej reklamy prevádzkovateľom, prípadne pridať alebo vymazať fotografie, ale vždy po dohode a písomnom potvrdení prevádzkovateľom.


RA má povinnosť

Zabezpečiť všetky práva prevádzkovateľa uvedené v týchto obchodných podmienkach.


5. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.12.2010 a môžu byť individuálne upravované výhradne písomnou formou. Zariadenie bude v ponuke po dobu jedného roka od dňa zverejnenia. Doba zverejnenia záleží od voľby balíka.